Høyring - Ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Samferdselsdepartementet sender på høyring ei ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 15.09.2016