Høyring - Ratifikasjon og gjennomføring i norsk rett av Aten-konvensjonen 2002, gjennomføring i norsk rett av Aten-forordninga og forordninga om båtpassasjerrettar

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.06.2012

Resultat:

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 1.06.2012