Høyring om eigedomsskatt på Finnmarkseiendommen

Resultat: Endret ved lov 9. mai 2008 ut. 20 med virkning fra og med skatteåret 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 07.08.2007