Høyring om endring i forskrift om stadnamn

Kulturdepartementet gjer med dette framlegg om endringar i forskrift 1. juni 2007 nr. 592 om skrivemåten av stadnamn.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 19.08.2016