Stadnamnlova - stadnl.

Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (Stadnamnlova - stadnl.)

Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.

Sjå lova på lovdata.no