Høyring om endringar i arkivforskrifta

Kulturdepartementet sender på høyring eit notat med framlegg til to justeringar i arkivforskrifta. 1) Journalføring av dokument i innsynssaker – 2) Arkivmessig behandling av tekstmeldingar

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 15.01.2011