Høyring - Rapport om etablering av eit pilotprosjekt med ny avhøyrs-modell for barn som har vore utsette for overgrep m.m. (”Barnas hus”)

Frist: 18. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.09.2006

  • Høringsfrist: 18.september 2006