Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring - Endring i Merkur-forskrifta

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nokre endringar i Merkur-forskrifta. Vi foreslår minst ei endring per ordning, med unntak av utviklingstilskot til bokhandlar.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 26.07.2019

Vår ref.: 19/2336

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nokre endringar i Merkur-forskrifta. Vi foreslår minst ei endring per ordning, med unntak av utviklingstilskot til bokhandlar.

Departementet viser til vedlagte høyringsnotat som kort gjer greie for kva endringane inneber og sjølve forslaget til endringar.

Høyringssvar kan sendast inn ved å bruke skjemaet for høyringssvar på
https//www.regjeringen.no.

Eventuelle spørsmål kan sendast på e-post til [email protected] Bruk gjerne referanse: 19/2336.

Vi ber om innspel innan 26. juli 2019.


Med helsing

Gerd Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør

Jeanette Fjeldheim
seniorrådgiver

Distriktssenteret
Hovudorganisasjonen Virke
Coop
NorgesGruppen
Utvalde kommunar
Utvalde fylkeskommunar
Utvalde Merkur-butikkar
Alle Merkur-konsulentane

Til toppen