Norsk humanitær politikk. Årsrapport 2012

Hva gjorde Norge på det humanitærpolitiske området i 2012? Kan vi si noe om resultatene på bakken? Dette og mer kan du lese om i den humanitære årsrapporten for 2012.

Fra Kabul. Foto: Getty Images
Forsidebilde fra årsrapporten (Foto: Getty Images)

 Norsk humanitær politikk - Årsrapport 2012 (pdf)