Norsk humanitær politikk - Årsrapport 2011

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Hva gjorde vi på det humanitærpolitiske området i 2011? Kan vi si noe om resultatene på bakken? Dette og mer kan du lese om i den humanitære årsrapporten for 2011.