Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet et notat om temaet på oppdrag fra Husbanken. Særlig i de store byene har det vært en sterk vekst i boligprisene over de siste årene. Det er likevel ikke blitt bygget et tilstrekkelig antall nye boliger til å opprettholde boligdekningen. Hvilken betydning har nye myndighetsbestemte kvalitetskrav for at denne situasjonen er oppstått?

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har utarbeidet et notat om temaet på oppdrag fra Husbanken.

Særlig i de store byene har det vært en sterk vekst i boligprisene over de siste årene. Det er likevel ikke blitt bygget et tilstrekkelig antall nye boliger til å opprettholde boligdekningen. Hvilken betydning har nye myndighetsbestemte kvalitetskrav for at denne situasjonen er oppstått?

NIBR-notat 2012:112 Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?