Ikrafttredelse av Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft romertall II § 1 annet ledd bokstav c

Fastsatt av Finansdepartementet 17. desember 2015 med hjemmel i Stortingets vedtak 14. desember 2015 om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016 - Om avgift på elektrisk kraft, romertall II.

Stortingets vedtak 14. desember 2015 om særavgifter til statskassen – Om avgift på elektrisk kraft, romertall II § 1 annet ledd bokstav c trer i kraft 1. januar 2016.