Utredning av IKT-trender 2010-2020

Rapporten peker ut og belyser dominerende teknologidrevne trender i IT-utviklingen frem mot 2020. Rapporten er utarbeidet av Gartner Consulting.

Rapporten peker ut og belyser dominerende teknologidrevne trender i IT-utviklingen frem mot 2020.

Trendene presenteres på to nivåer: 4 dominerende megatrender (eller retningsangivelser), og en rekke underliggende, konkrete teknologitrender.

  • Kommodisering av IKT
  • Dele databehandlingstjenester fremfor å kjøpe handelsvarer
  • ”Sosialisert” samhandling og informasjon
  • Grenseløs mobilitet

Rapporten er utarbeidet av Gartner Consulting på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Last ned rapporten: