Indonesia

Menneskerettsdialogen med Indonesia

Menneskerettighetsdialogen med Indonesia ble formelt åpnet i Jakarta i april 2002. Dialogen føres på statssekretær/statsråd-nivå og mellom norske og indonesiske eksperter fra offentlige institusjoner og NGOer. Dialogmøtene gjennomføres årlig enten i Indonesia eller Norge. I Indonesia består dialogen av politiske konsultasjoner og en ekspertkonferanse.

 

I Norge gjennomføres dialogmøtet som et ekspertseminar uten politisk deltakelse. Ekspertseminaret har blant annet fokus på Indonesias ad hoc-domstoler og menneskerettighetsdomstolene som er under etablering. Fra norsk side ønsker man å komme tidlig inn i prosessen rundt etableringen av domstolene. For å gjøre domstolene best mulig i stand til å bekjempe menneskerettighetsbrudd er det satset på opplæring og støtte til dommerne, etterforskningsapparatet, anklagemyndigheten og vitnebeskyttelse. En rekke konkrete tiltak for å effektivisere rettsforfølgelsen av menneskerettighetsbrudd er nå under oppfølging.

 

Et annet fokus er korrupsjon innen rettsvesenet. Den omfattende korrupsjonen medfører at rettssikkerhet og domstolens uavhengighet uthules. MR-dialogen inkluderer også støtte til styrking av demokratiseringsprosessen i Indonesia. Norge støtter programmet Partnership for Good Government og finansierer en demokratiundersøkelse i regi av Senter for utvikling og miljø ved Universitet i Oslo og Demos, en indonesisk NGO.

 

I mai 2002 ble det opprettet et Indonesia-program ved Senter for menneskerettigheter. Programmet jobber med menneskerettighetsundervisning, rettsreform, menneskerettigheter i konfliktområder og styrking av Indonesia-kompetansen i Norge. Det er nær sammenheng mellom de temaer som behandles i de offisielle dialogmøtene og de områdene Indonesia-programmet er engasjert på.