Informasjon om regler om fravær, eksamen, karakterer og opptak til høyere utdanning

Informasjon om regler rundt fravær, eksamen, karakterer og opptak til høyere utdanning

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har sendt ut et brev til elever og foreldre som er berørt av terroren 22. juli. Dette kan også gjelde elever som har opplevd andre kriser.

 

For mer informasjon se www.udir.no/oppfolging