Innovasjon Norge. Evaluering av Designprogrammet

Rambøll. Rapport oktober 2010

Formålet med evalueringen er å danne et kunnskapsgrunnlag om hvordan Designprogrammet har fungert i perioden 2005-2009, med et særskilt fokus på innsatsaddisjonalitet, resultataddisjonalitet og atferdsaddisjonalitet, samt bedriftenes erfaringer fra samarbeidet med Innovasjon Norge og Norsk Designråd.

Formålet med evalueringen er å danne et kunnskapsgrunnlag om hvordan Designprogrammet har fungert i perioden 2005-2009, med et særskilt fokus på innsatsaddisjonalitet, resultataddisjonalitet og atferdsaddisjonalitet, samt bedriftenes erfaringer fra samarbeidet med Innovasjon Norge og Norsk Designråd.

En sentral problemstilling i evalueringen har vært å vurdere hvilken betydning rådgivningen gjennom Designprogrammet har hatt for bedriftene, og hva den økonomiske støtten har betydd for gjennomføringen av et designprosjekt i en bedrift.