Insentivordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.06.2003