Historisk arkiv

Storbyområder: Får belønning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Storbyområder som legger til rette for at flere velger å reise med kollektivtrafikk i stedet for personbil, vil bli belønnet med ekstra statlige tilskudd. Disse ekstra statlige midlene kan nyttes til tiltak for å gjøre kollektive transportmidler mer attraktive. (13.05.03)

Pressemelding

Nr.: 50/03
Dato: 13.05.03

Storbyområder: Får belønning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk

Storbyområder som legger til rette for at flere velger å reise med kollektivtrafikk i stedet for personbil, vil bli belønnet med ekstra statlige tilskudd. Disse ekstra statlige midlene kan nyttes til tiltak for å gjøre kollektive transportmidler mer attraktive. Denne belønnings- eller insentivordningen vil bli satt i verk fra første januar neste år, og er en oppfølging av Bondevik-regjeringens stortingsmelding om bedre kollektivtransport. Tildelingen av midler forutsetter at det samtidig settes i verk tiltak som bidrar til å begrense trafikken med personbil, opplyser samferdselsminister Torild Skogsholm.

Formålet med belønningsordningen er å bedre miljø, helse, trivsel og framkommelighet i storbyområdene.

Samferdselsdepartementet har utarbeidet et utkast til retningslinjer for ”Insentivordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”. Utkastet er nå sendt på høring til berørte myndigheter og organisasjoner, med svarfrist 23. juni i år.Til redaksjonen

For nærmere opplysninger – se Samferdselsdepartementets utkast av 9. mai 2003 til ”Retningslinjer for insentivordning for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene”.