Institusjonstilbudet i barnevernet - sluttrapport

Barne- og familiedepartementet (BFD) har sett behov for et helhetlig faglig kunnskapsgrunnlag for å vurdere og videreutvikle tilbudet i institusjonsbarnevernet. Det er bakgrunnen for igangsettelsen av dette utredningsoppdraget.

BFD har tidligere tatt initiativ til gjennomganger fra Helsetilsynet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Dette oppdraget er gjennomført av Menon Economics, i samarbeid med OsloMet – Storbyuniversitetet, samt tilknyttede norske og internasjonale ekspertressurser. Rapporten er utarbeidet i perioden juni 2019 til mai 2020. Rapporten ble noe forsinket grunnet koronakrisen.

Les rapporten her