Instruks GI-06/2023 om innreiseadgang til sudanske borgere som trenger innreisetillatelse ifm. med konsulær bistand til evakuering av norske borgere

Instruks GI-06-2023 om innreiseadgang til sudanske borgere som trenger innreisetillatelse ifm. med konsulær bistand til evakuering av norske borgere.docx.pdf