Instruks GI-08/2023 Revidert instruks om innreiseadgang til sudanske borgere som trenger innreisetillatelse ifm. konsulær bistand til evakuering av norske borgere

Instruks GI-08/2023 – Revidert instruks om innreiseadgang til sudanske borgere som trenger innreisetillatelse ifm. konsulær bistand til evakuering av norske borgere.pdf