Interreg-prosjektenes betydning for norsk regionalpolitikk

Forstudien tester ut et forskningsdesign for hvordan man eventuelt kan tilnærme seg hvilken betydning den norske deltakelsen i EUs Interreg-programmet har hatt for regionalpolitikken (IRIS 2008).

Interreg-prosjektenes betydning for norsk regionalpolitikk (pdf)