Iverksettingsbrev for St.prp. nr. 55 (1999-2000) FLO

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Iverksettingsbrev for St.prp. nr. 55 (1999-2000)

Forsvarets logistikkfunksjoner : framtidig virksomhet, styring og organisering.

Iverksettingsbrevet (pdf, 5,6 mb.)