Iverksettingsbrev for St.prp. nr. 55 (1999-2000) FLO

Iverksettingsbrev for St.prp. nr. 55 (1999-2000)

Forsvarets logistikkfunksjoner : framtidig virksomhet, styring og organisering.

Iverksettingsbrevet (pdf, 5,6 mb.)