Resultatene av fellesføringen om tilgjengeliggjøring av offentlige data - en kartlegging

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har A-2 Norge AS gjennomført en kartlegging av resultatene av fellesføringen om tilgjengeliggjøring av offentlige data for viderebruk.

På oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) har A-2 Norge AS gjennomført en kartlegging av resultatene av fellesføringen om tilgjengeliggjøring av offentlige data for viderebruk, slik denne ble introdusert i tildelingsbrevene for statlige virksomheter 2011 og 2012.

Kartleggingen er gjennomført som dokumentstudier og en spørreundersøkelse til 203 statsetater, supplert med semi-strukturerte intervjuer med 14 større statsetater. Spørreundersøkelsen er besvart av 146 enkeltvirksomheter. Resultatene fra oppdraget er sammenfattet i denne rapporten.

Resultatene av fellesføringen om tilgjengeliggjøring av offentlige data - en kartlegging (pdf)