Kartlegging og analyse av landskapet for offentlige datasentre i Norge 2015

Rapporten viser at det er utbredt samarbeid om IKT-drift i offentlig sektor i Norge, særlig blant kommuner og fylkeskommuner.

Det har tidligere vært vanlig å anta at antall offentlige datasentre i Norge omtrent tilsvarer summen av antall kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter. Denne rapporten viser at det er utbredt samarbeid om IKT-drift i offentlig sektor i Norge, særlig blant kommuner og fylkeskommuner. 

Rapporten, som er utarbeidet av Nexia, anslår at det offentlige Norge har mellom 150 og 200 datasentre i drift i dag.

Kartlegging og analyse av landskapet for offentlige datasentre i Norge 2015 (pdf)

Kartlegging og analyse av landskapet for offentlige datasentre i Norge 2015 (epub)