Høring om lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

Utenriksdepartementet har lagt ut forslaget til lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon til høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2008

Det ble avholdt et åpent høringsmøte i Auditoriet i R5 i regjeringskvartalet onsdag 24. september 2008. Les oppsummering av møtet (pdf)

Departementene

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Kripos
Stortingets ombudsmann for forsvaret
Regjeringsadvokaten
Amnesty International norsk avdeling
Det norske flyktningeråd
Den norske Dommerforening
Den norske Advokatforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Norges Røde Kors
Generaladvokaten
Norsk Folkehjelp
Forsvarets Forskningsinstitutt
NORAD
Barneombudet
Det juridiske fakultet, Oslo
Norsk senter for menneskerettigheter
Det juridiske fakultet, Bergen
Institutt for rettsvitenskap, Tromsø
Redd barna
PRIO
NUPI

 

Til toppen