Høring om lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon

Utenriksdepartementet har lagt ut forslaget til lov om gjennomføring av Konvensjonen om klaseammunisjon til høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.10.2008

Det ble avholdt et åpent høringsmøte i Auditoriet i R5 i regjeringskvartalet onsdag 24. september 2008. Les oppsummering av møtet (pdf)