Kommunale kontrollutvalg. Uavhengighet eller flertallsdiktatur?

Formålet med dette prosjektet har vært å medvirke til økt kunnskap om kommunale kontrollutvalgs reelle uavhengighet i forhold til de organer som skal kontolleres.