Kommunale utleieboliger

I denne rapporten har vi belyst ulike årsaker til den svake nettotilveksten i kommunale utleieboliger de siste årene, og vi har sett på hvilke tiltak som kan bidra til å styrke veksten.