Kompetanser hos lærere som fører til læring hos barn og unge

Kunnskapsdepartementet har fått laget en systematisk kunnskapsoversikt over hvilke kompetanser hos lærere som fører til læring hos barn og unge.

Illustrasjonsbilde skolejenteKunnskapsdepartementet har fått laget en systematisk kunnskapsoversikt over hvilke kompetanser hos lærere som fører til læring hos barn og unge.

 

 

 

Kunnskapsoversikten er utarbeidet av Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Rapporten anbefaler Kunnskapsdepartementet å gi de tre overstående kompetansene en sentral rolle i den norske lærerutdanningen.

 

Lenke til rapporten "Lærerkompetanser og elevers læring i førskole og skole"