Kongelig resolusjon om fredning av Sogndalstrand kulturmiljø i Sokndal kommune, Rogaland fylke

Miljøverndepartementet legger med dette fram tilråding om fredning av Sogndalstrand kulturmiljø i Sokndal kommune, Rogaland. Kulturmiljøet utgjør et areal på om lag 1.16 km2 inkl sjøareal.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)