Konseptvalgutredning (KVU) - Rv. 7 over Hardangervidda

Konseptvalgutredninger (KVU) for riksveg 7 over Hardangervidda er bestilt av Samferdselsdepartementet. Arbeidet skal kvalitetssikres (KS1) av eksterne konsulenter i regi av Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Les rapporten (pdf)