Kostnader og gevinster ved statlige omstillinger

Statskonsult (nå Difi) har gjennomgått kostnads- og gevinstelementer knyttet til et utvalg gjennomførte omstillinger i staten.

Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i statenFølgende fem omstillingsformer er kartlagt:

  • etablering av ny virksomhet
  • nedlegging av eksisterende virksomhet
  • overføring av oppgaver mellom virksomheter,
  • omgjøring av forvaltningsorganer til heleide AS
  • geografisk flytting av statlige forvaltningsorganer

Rapporten kan benyttes som bakgrunnsstoff når man skal utrede økonomiske virkninger av mulige nye omstillinger i staten. Den gir et overordnet innblikk i relevante kostnads- og gevinstelementer som bør tas med.

Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten
Forprosjekt 28. februar 2007 (PDF) 

Kontaktperson i departementet:
Avdelingsdirektør Cæcilie Riis,  tlf: 22 24 48 15

Kontaktperson i Difi: 
Seniorrådgiver Sidsel Søvik, tlf: 22 45 12 84