Kostnads- og usikkerhetsanalyse Stad skipstunnel

Oppdatering av kostnadsestimat 2023. Marstrand AS har på oppdrag fra Kystverket bistått med oppdatering av basisestimat og gjennomføring av usikkerhetsanalyse for prosjektet Stad skipstunnel.

Les rapporten her (pdf)