Kostnadskartlegging av voksenopplæring

Deloitte AS har på oppdrag fra Livsoppholdsutvalget kartlagt kostnadene ved drift av utvalgte kommuners og samtlige fylkeskommuners grunnopplæring for voksne.

Dette inkluderer blant annet å utarbeide en oversikt over gjennomsnittskostnader, samt å identifisere kostandsdrivere.

Les rapporten