Kredittloven

Lov 25. juni 1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene (kredittloven)

Loven er opphevet av lov 20 juni 2003 nr. 44, med unntak av § 15 om renteregulering og emisjonskontroll og § 16 og § 18 om tilsyn, strafferenter og straffebestemmelser (i kraft 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600).

Se loven på lovdata.no