Kvalitetssertifisering av norske sykehus

Akkreditering, sertifisering og andre vurderings-/godkjenningsordninger i sykehus, sett i forhold til arbeid med revidert forskrift om internkontroll, kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.

Bakgrunnen for denne rapporten er at Regjeringen vil stille krav til kvalitetssertifisering av norske sykehus. Rapporten vil være en del av arbeidet med nasjonal helse- og sykehusplan.

Les hele rapporten "Kvalitetssertifisering av norske sykehus" i pdf-format