Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for rv. 15 Strynefjellet

Ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 15 Strynefjellet.

Metier og Møreforskning Molde har gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 15 Strynefjellet. Oppdraget er gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Les rapporten (pdf)