Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for rv. 15 Strynefjellet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 15 Strynefjellet.

Metier og Møreforskning Molde har gjennomført ekstern kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) av konseptvalgutredning (KVU) for rv. 15 Strynefjellet. Oppdraget er gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Les rapporten (pdf)