Landsverneplanen for Forsvaret

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg I

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Verneplan for eiendommer, bygninger og anlegg.Dokumentet er i pdf-format og krever Acrobat Reader for kunne leses(kan lastes gratis ned fra Internett)