Landsverneplanen for Forsvaret

Verneplan for eiendommer, bygninger og anlegg.Dokumentet er i pdf-format og krever Acrobat Reader for kunne leses(kan lastes gratis ned fra Internett)