Lærerstatus mars 2009 TNS Gallup

TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført undersøkelsen "Nullpunktsanalyse: Læreryrkets status i Norge - Situasjonsbeskrivelse før reklamekampanje - mars 2009".

TNS Gallup har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utført  undersøkelsen "Nullpunktsanalyse: Læreryrkets status i Norge - Situasjonsbeskrivelse før reklamekampanje - mars 2009".

Oppsummering

 • Læreryrket beskrives som krevende, utfordrende og slitsomt, men også givende hvis man har de rette personlige forutsetningene
 • Læreryrkets status i dag kan beskrives som middels til lav
 • Ligger langt statusen til ingeniører, og under både sykepleier og håndverker – like foran offentlig saksbehandler
 • Lønnsvilkårene vurderes å være lave - Men mange setter likhetstegn mellom lønn og status. Lønn et naturlig virkemiddel. Mange peker på negativ presse og ”sutring” som ødeleggende for statusopplevelsen
 • Det er en utbredt oppfatning at yrket er dårlig betalt
 • Åpne svar tyder likevel på at mange har fått med seg de siste års gode lønnsoppgjør og at startlønnen ikke vurderes som så lav. På lang sikt vil imidlertid mulighetene til å gjøre karriere være høyere i   alternative yrker
 • Bildet av travel hverdag med mye kvelds- og helgearbeid justeres av periodevis behagelig arbeidstid og lang ferie
 • Til tross for dette så finner vi også et betydelig potenssial
 • 16 % av primærmålgruppen opplever yrket er attraktivt
 • 16 % av primærmålgruppen kan tenke seg å bli lærer (litt flere jenter enn gutter)
 • 20 % av storsamfunnet vil anbefale andre å blir lærer - langt flere kvinner enn menn vil anbefale 
 • Lærer-oppfatninger på mikronivå er langt bedre enn på makronivå
 • Egne/barnas lærere er ok, men negativ oppfatning av lærerne generelt
 • Kun 4 % har inntrykk av at lærerutdanningen er bedre enn sammenlignbare utdanninger
 • Tilsvarende mener 15% av ”storsamfunnet” at andre utdanningen er dårligere
 • 26 % opplever at læreryrket har fallende status
 • 12 % mener yrket har økende status
 • Svært få (4%) mener politikerne gjør nok for å sikre et tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere.
 • 10 ganger så mange mener det gjøres for lite
 • Forslag som publikum mener kan bedre yrkets status inkluderer
 • Høyere inntakskrav på utdanning
 • Stadig evaluering av lærerne – og belønning etter innsats
 • Økt stipend under utdanning
 • Systematisert etterutdanning
 • 12 % kjenner per i dag til Gnist
 •  

  Klikk på denne lenken for å lese undersøkelsen (pdf-format)