Nyttig å vite om lavinnskuddsboliger

Informasjon om hva som er spesielt viktig å være kjent med som kjøper, eier eller styremedlem av borettslagsboliger med høy fellesgjeld.

Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld (pdf)
Formålet med denne brosjyren er å orientere deg som kjøper om hva det er spesielt viktig å være kjent med når det gjelder borettslagsboliger med høy fellesgjeld. Du kan også få mer informasjon i brosjyren til styret og i brosjyren til andelseier.

Til deg som er andelseier i borettslag med høy fellesgjeld (pdf)
Formålet med denne brosjyren er å orientere deg som andelseier om hva det er spesielt viktig å være kjent med når det gjelder borettslagsboliger med høy fellesgjeld. Du kan også få mer informasjon i brosjyren til styret og i brosjyren til forbrukere.

Til deg som sitt er i styret i borettslag med høy fellesgjeld (pdf)
Formålet med denne brosjyren er å orientere deg som medlem av styret, om hva det er spesielt viktig å være kjent med når det gjelder borettslagsboliger med høy fellesgjeld. Informasjonen skal hjelpe deg til å foreta nødvendige vurderinger, informere og veilede andelseierne i borettslaget.