Historisk arkiv

Nyttig informasjon om borettslag med høy fellesgjeld

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Er du andelseier, styremedlem eller vurderer å kjøpe andel i borettslag? Da bør du lese Kommunal- og regionaldepartementets nye informasjonsbrosjyrer om borettslagsmodellen. Brosjyrene har spesielt målrettet informasjon for borettslag med høy fellesgjeld.

- Borettslagsmodellen er en trygg og god eiermodell som har gitt mange folk mulighet til å eie egen bolig. Her kommer informasjon om hva man gjør når kjøper seg inn i et borettslag. Her er også informasjon om borettslagsmodellen til styre og andelseier i borettslag med høy fellesgjeld, sier statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.

Det er laget tre ulike brosjyrer:

Det er mest informasjon i brosjyren til deg som sitter i styret. Det kan likevel være nyttig både for kjøpere og andelseiere i borettslag med høy fellesgjeld å lese alle brosjyrene. Brosjyrene inneholder grunnleggende opplysninger om borettslagsmodellen, og gir en innføring i borettslagsmodellen uavhengig om borettslaget har høy fellesgjeld.
 
Informasjonsbrosjyrene distribueres via internett på www.borettslag.dep.no. Det er også anledning til å bestille eksemplarer ved å kontakte Departementets servicesenter.

Kommunal- og regionaldepartementets pressetelefon: 22 24 25 00.