Lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Ved avgifter som pålegges etter bestemmelsene i denne lov opprettes et fond til støtte for utøvende kunstnere og produksjon av opptak av utøvende kunstneres prestasjoner.

Se loven på lovdata.no