Endringslov til reindriftsloven

Lov om endringer i reindriftsloven (tilgjengeliggjøring av reintall og obligatorisk individmerking)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter