Lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap

LOV 1999-07-16 nr 68: Lov om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap

Føremålet med denne lova er å regulere forholdet til aksjelovgivinga og visse overgangsspørsmål i samband med omdanning av forvaltningsbedrifta Noregs Kommunalbank til aksjeselskap.

Når denne lova trer i kraft, blir Noregs Kommunalbank omdanna til aksjeselskap.

Se loven på lovdata.no
Til toppen