Grensereinbeiteloven

Lov om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige

Lovens tittel endret ved lov 17 juni 2005 nr. 100. Inntil endringen var tittelen lov om reinbeiting i henhold til konvensjon av 9 feb 1972 mellom Norge og Sverige om reinbeite. Konvensjonen opphørte 1 mai 2005. Korttittel tilføyd ved lov 14 juni 2013 nr. 45. – Jf. Lappekodisillen 2 okt 1751, lover 11 mars 1983 nr. 8, 11 mars 1983 nr. 9, 29 mars 1985 nr. 16, 15 juni 2007 nr. 40. – Jf. tidligere lover 2 juni 1883 og 18 juni 1919 nr. 7.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter