Markedsordningene for lam og egg

Ommlegging til "Volummodell"

Av: En arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departementer, kjøtt- og eggbransjen, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Virke/Coop.

Av: En arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departementer, kjøtt- og eggbransjen, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Virke/Coop.

Forside -  Arbeisgrupperapport 15.11.2012 - Markedsordningene for lam og egg - Omlegging til

Klikk på bildet for å lese rapporten i PDF-format