Meld. St. 16 (2012–2013)

Beredskap mot pandemisk influensa

Beredskap mot pandemisk influensa

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget