Historisk arkiv

Beredskap mot pandemisk influensa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det er ikke et spørsmål om hvis, men når neste pandemi vil komme, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen la fredag fram stortingsmeldingen om beredskapen mot pandemisk influensa. - En alvorlig pandemisk influensa utgjør en stor utfordring for samfunnssikkerheten. Det er derfor viktig at både helsetjenesten og andre sektorer er godt forberedt på å forebygge og håndtere en ny pandemi. For det er ikke et spørsmål om hvis, men når neste pandemi vil komme, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

- Vinterens influensautbrudd er en ny, viktig påminnelse om hvor raskt en influensaepidemi kan spre seg, minner helseministeren om.

Influensapandemien i 2009-2010 var mer langvarig og krevende, men ble mindre alvorlig enn det helsemyndighetene først fryktet og planla for. Utbruddet i 2009- 2010 viste med all tydelighet at en alvorligere pandemi kunne medføre store utfordringer knyttet til sykdom og død i befolkningen.

– Det er derfor viktig at vi får på plass en revidert beredskapsplan med nødvendige støttesystemer, slik at vi står best mulig rustet, sier helse- og omsorgsministeren.

Erfaringene fra 2009-2010 inngår som viktige elementer i meldingen. Blant annet pekes det på betydningen av fortsatt sterk støtte til internasjonale organisasjoner, spesielt WHO.

I meldingen foreslår regjeringen også å bedre varslings- og rapporteringssystemene for bedre å kunne følge utviklingen av fremtidige pandemier. Dette innebærer også systemer for overvåkning og oppfølging av mulige bivirkninger.

- I tillegg er det viktig at vi sluttfører arbeidet med en ny leveringsavtale med en vaksineprodusent, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

Kontakt: Pressetelefonen Helse- og omsorgsdepartementet:  948 49 749

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter