Meld. St. 18 (2012–2013)

Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Lange linjer – kunnskap gir muligheter

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget