Prop. 59 L (2013–2014)

Endringer i universitets- og høyskoleloven

Endringer i universitets- og høyskoleloven

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget